Seitenpfad Startseitehover img
/Splosni Pogoji
 1. hover imgSeitenpfad StartseiteDomov
 2. hover imgSeitenpfad StartseiteSplosni Pogoji
zaključiti

Splošni pogoji poslovanja družbe New Mediacheck d.o.o. za zasebne uporabnike.

1 Področje uporabe

Za poslovni odnos med podjetjem New Mediacheck d.o.o., Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju "Mediacheck" ali "mi") in nekomercialnimi končnimi strankami podjetja Mediacheck (v nadaljevanju "stranka" ali "vi") se uporabljajo izključno naslednji splošni pogoji v različici, veljavni ob sklenitvi pogodbe.

2 2 Sklenitev pogodbe o nakupu ali polnjenju kartice WellCard

Pogodba med nami in vami za nakup kartice WellCard je sklenjena s ponudbo in sprejemom. To se podrobno izvede na naslednji način:

2.1 Naročanje v naši spletni trgovini

Stranka lahko izbere eno ali več kartic WellCard (vrednostna kartica za unovčenje pri naših partnerjih za wellness) iz ponudbe izdelkov Mediacheck in jih s klikom na gumb "Dodaj v košarico" zbere v virtualni nakupovalni košarici. S klikom na gumb "Naročilo je predmet plačila" stranka odda zavezujočo vlogo za nakup blaga v košarici. Pred pošiljanjem naročila si lahko stranka kadar koli ogleda in spremeni podatke.

Po prejemu zahtevka Mediacheck stranki po elektronski pošti pošlje samodejno potrdilo o prejemu, v katerem je ponovno navedeno strankino naročilo. Samodejna potrditev prejema dokazuje, da je ponudnik prejel naročilo stranke, in ne pomeni sprejetja vloge. Pogodba je sklenjena šele, ko družba Mediacheck predloži izjavo o sprejemu, ki se pošlje z ločenim elektronskim sporočilom (potrditev naročila) ali z dostavo naročenega izdelka.

V primeru nakupa kartice WellCard v izključno elektronski obliki ("eGift" ali "print@home ticket") se ustrezno uporabljajo zgornje določbe; elektronski prenos kode kartice nadomesti dostavo izdelka.

2.2 Naročanje prek našega servisnega telefona, po e-pošti ali s pismom

Če stranka naroči kartico WellCard neposredno pri nas, npr. prek naše telefonske linije za pomoč uporabnikom, po elektronski pošti ali s pismom, ji bomo po pošti poslali neaktivirano kartico WellCard in račun. To je ponudba, ki jo lahko stranka nato sprejme s plačilom zneska na računu, s čimer je pogodba sklenjena.

2.3 Nakup v maloprodajnih trgovinah

Če kartico WellCard kupite na prodajnem mestu, bo aktivirana na blagajni ob nakupu. Tako je sklenjena pogodba med nami in vami.

2.4 Nakup na platformah tretjih oseb

Za nakup kartice WellCard na platformah tretjih oseb se ustrezno uporabljajo določbe iz oddelka 2.3.

2.5 Dopolnitve vrednosti dobroimetja

Določbe iz točk 2.1 in 2.2 se smiselno uporabljajo za sklenitev pogodbe o dopolnitvah vrednosti dobroimetja. Pošiljka izdelka se nadomesti z naložitvijo vrednosti kupljenega dobroimetja na kartico WellCard.

2.6 Razpoložljivost kupljenega stanja kartice WellCard

Ne glede na obliko nakupa kartice WellCard ali njenega polnjenja vam je kupljeno dobroimetje na voljo najpozneje v 24 urah po prejemu zneska računa na poslovni račun Mediacheck (od ponedeljka do petka, razen ob praznikih).

3 Odnos med strankami in wellness partnerji

Če je pogodba sklenjena med wellness partnerjem (tj. upravljavcem wellness hotela ali spa, ki v celoti ali delno sprejema kartico WellCard kot plačilno sredstvo) in strankami (prek spleta, telefona ali kako drugače), vse terjatve in obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe, nastanejo neposredno in izključno med stranko in zadevnim wellness partnerjem.

Mediacheck v razmerju do stranke ne deluje kot potovalna agencija, organizator potovanja ali potovalni agent. Za vsebino in obliko ponudb partnerjev wellness ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. To velja tudi za ponudnike, ki rezervirajo oglaševalski prostor v spletnih ponudbah ali drugih oglaševalskih medijih/sredstvih družbe Mediacheck, ne da bi bili wellness partnerji.

Mediacheck zlasti ni odgovoren za cenovne ponudbe in druge informacije wellness partnerjev ali drugih ponudnikov, ki jih ti objavijo v spletnih ponudbah ali drugih oglaševalskih medijih/sredstvih družbe Mediacheck.

4 Pravila odpovedi za naročila in polnjenja v spletni trgovini

PRAVICA DO PREKLICA:

Ob naročilu in polnjenju kartice WellCard v spletni trgovini v skladu z oddelkom 2.1 zgoraj imate pravico, če ste potrošnik, v štirinajstih dneh brez navedbe razloga odstopiti od te pogodbe.

Rok za preklic je

 • v primeru spletnega nakupa kartice WellCard (točka 2.1) štirinajst dni od dneva, ko ste vi ali tretja oseba, ki jo navedete in ki ni prevoznik, prevzeli blago;
 • v primeru spletnega nakupa eDarila (točka 2.1) in v primeru polnjenja kartice WellCard (točka 2.5) štirinajst dni od dneva sklenitve pogodbe.

Če želite uveljavljati pravico do umika, nam morate poslati

New Mediacheck d.o.o., Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana, tel.: +43 (0) 4272 82042 15, faks: +43 4272 82042-30, pošta: office@mediacheck.at

z jasno izjavo (npr. z dopisom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti) o svoji odločitvi, da prekličete to pogodbo. V ta namen lahko uporabite priloženi vzorec obrazca za odstop od pogodbe, ki pa ni obvezen.

Za upoštevanje odstopnega roka je dovolj, da obvestilo o uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe pošljete pred iztekom odstopnega roka.

POSLEDICE ODPOVEDI:

Če odstopite od te pogodbe, vam moramo nemudoma in najpozneje v štirinajstih dneh od dneva, ko smo prejeli obvestilo o odstopu od te pogodbe, vrniti vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov, ki so posledica dejstva, da ste izbrali drugo vrsto dostave kot najcenejšo standardno dostavo, ki smo jo ponudili). Za to povračilo bomo uporabili isto plačilno sredstvo, kot ste ga uporabili pri prvotni transakciji, razen če se z vami izrecno dogovorimo drugače; v nobenem primeru vam za to povračilo ne bomo zaračunali stroškov.

Povračilo lahko zavrnemo, dokler ne prejmemo blaga nazaj ali dokler ne predložite dokazila, da ste blago vrnili, karkoli se zgodi prej.

Blago nam morate vrniti ali izročiti brez odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v štirinajstih dneh od dneva, ko ste nas obvestili o odpovedi te pogodbe. Rok je izpolnjen, če blago pošljete pred iztekom štirinajstdnevnega roka.

Neposredne stroške vračila blaga nosite vi.

V primeru preklica polnjenja kartice WellCard zadostuje jasna izjava o preklicu. V tem primeru bo znesek, za katerega je bilo polnjenje preklicano, ponovno izbrisan iz ustrezne kartice WellCard, ustrezni znesek pa vam bo vrnjen, kot je opisano zgoraj. Z ustrezne kartice WellCard bodo izbrisani tudi vsi brezplačni bonusi za polnjenje, ki so bili odobreni s preklicanim polnjenjem.

Izgubo vrednosti blaga morate plačati le, če je ta izguba vrednosti posledica ravnanja z blagom, ki ni potrebno za preverjanje stanja, lastnosti in delovanja blaga.

VZOREC OBRAZCA ZA ODPOVED:

(Če želite odstopiti od pogodbe, izpolnite in vrnite ta obrazec.)

 • Na naslov: New Mediacheck d.o.o., Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana, tel.: +43 (0) 4272 82042 15, faks: +43 4272 82042-30, e-pošta: office@mediacheck.at: office@mediacheck.at
 • S tem odstopam od pogodbe, ki sem jo sklenil/-a (*) za nakup naslednjega blaga (*)/izvedbo naslednje storitve (*)
 • Opis blaga/storitve:
 • Številka računa
 • Naročeno (*)/prejeto (*)
 • Ime potrošnika(-ov)
 • Naslov potrošnika(-ov)
 • Podpis potrošnika(-ov) (samo v primeru sporočanja v papirni obliki)
 • Datum

(*) Neustrezno črtajte.

5 Zakonsko jamstveno pravo

Mediacheck je odgovoren za stvarne napake v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami.

6 Pogoji dostave in plačila

6.1 pogoji dostave

Naročila in dobave so mogoče v Evropski uniji. Dobave v Nemčijo so izjema od tega pravila. Pri nakupih s kartico WellCard iz Nemčije je treba naročilo oddati prek nemške trgovine WellCard (www.wellcard.de).

Dostava v Avstriji traja 2-5 delovne dni, razen če je v naši spletni trgovini naveden drugačen čas dostave. Dostava je priporočena. Pri naročilih iz tujine upoštevajte 2-3 dni daljši rok za dostavo.

Stroški pošiljanja so navedeni v obrazcu naročila in jih nosite vi, razen če uveljavljate pravico do odstopa od pogodbe. Če ste izbrali drugo vrsto dostave kot najcenejšo standardno dostavo, ki jo ponujamo, v primeru preklica ne boste prejeli povračila za del stroškov dostave, ki presega stroške standardne dostave.

6.2 Možnosti plačila

Na voljo so vam različne možnosti plačila. Za nobeno od možnosti plačila ne zaračunavamo provizij. Dobroimetje je na poslovnem računu Mediacheck na voljo najpozneje 24 ur po prejemu plačila zneska računa (od ponedeljka do petka, razen praznikov).

6.2.1 Nakup na račun

Po oddaji naročila bo stranka po notranji obdelavi po elektronski pošti prejela ustrezen račun. Vaša kartica WellCard bo poslana brez polnjenja. Po prejemu plačila zneska računa na Mediacheckov poslovni račun se dobroimetje na kartico WellCard knjiži v 24 urah (od ponedeljka do petka, razen ob praznikih).

6.2.2 Možnosti spletnega plačevanja

Pri naročanju v naši spletni trgovini lahko uporabite različne možnosti spletnega plačila, ki so tam navedene. Vašo kartico WellCard vam bomo poslali skupaj s kupljenim dobroimetjem (od ponedeljka do petka, razen ob državnih praznikih).

6.3 polnjenje

Po oddaji naročila bo stranka po notranji obdelavi po elektronski pošti prejela ustrezen račun. Dobroimetje, vključno z morebitnim dodatnim bonusom, je na poslovnem računu Mediacheck na voljo najpozneje 24 ur po prejemu plačila zneska na računu (od ponedeljka do petka, razen ob državnih praznikih).

6.3.1 Dopolnitev s plačilom "nakup na račun":

Po prejemu plačila zneska računa na poslovni račun Mediacheck bo dobroimetje, vključno z morebitnim bonusom za polnjenje, nakazano na kartico WellCard v 24 urah (od ponedeljka do petka, razen ob praznikih).

6.3.2 Dopolnjevanje z možnostmi spletnega plačevanja

Pri polnjenju s spletnimi možnostmi plačila, določenimi v naši spletni trgovini, se dobroimetje, vključno z morebitnim bonusom za polnjenje, knjiži takoj po zaključku postopka naročanja in preverjanja.

6.4 Dobroimetje „WellCard"

WellCard je predplačniška kartica. Ob nakupu je ekvivalentna vrednost posamezne kartice WellCard enaka znesku v eurih, natisnjenemu na blistru ali spa škatli, ali nakupni ceni v primeru spremenljive WellCard.

Poleg tega lahko kartico WellCard kupite tudi v elektronski različici (t. i. "eGift" ali "print@home ticket") s spremenljivo vrednostjo polnjenja. V tem primeru je treba za unovčenje prinesti izpis elektronsko poslane kartice WellCard. Izpis nadomesti običajno plastično kartico WellCard.

Če je kartica WellCard po prvem nakupu napolnjena, vrednost kartice ustreza že obstoječi / še obstoječi vrednosti kartice, vključno z vrednostjo polnjenja. Poleg tega se prišteje tudi morebitni bonus za doplačilo.

Primer izračuna z nezavezujočim 10-odstotnim bonusom za polnjenje: vrednost kartice pred polnjenjem 20 € -> vrednost polnjenja 100 € -> vrednost kartice po polnjenju: 130 € (= 20 + 100 + 10 (10 % od 100)) Trenutno stanje dobroimetja lahko kadar koli preverite na spletni strani www.wellcard-kupon.si.

6.5 odkup kartice WellCard

Dobroimetje WellCard je mogoče unovčiti le pri partnerjih za wellness, ki so ob unovčenju navedeni na spletni strani www.wellcard-kupon.si in le za tam navedene storitve. Sprememba partnerjev/ storitev wellness je v razumnem obsegu mogoča kadar koli, pri čemer velja le trenutno stanje partnerjev/ storitev wellness. Stranki priporočamo, da se vedno obvešča o trenutnem stanju wellness partnerjev/storitev.

Člen 3 velja za pogodbeno razmerje med partnerjem wellness in stranko.

6.6 veljavnost kartice WellCard

Vsaka kartica WellCard, kupljena na prodajnem mestu, se aktivira ob nakupu in velja 2 let od konca leta, v katerem je bila aktivirana. Po aktivaciji lahko traja do 24 ur, preden je imetniku kartice na voljo stanje na kartici.

Pri spletnem nakupu kartice WellCard začne dvoletno obdobje veljavnosti teči od konca leta, v katerem je bila poslana kartica WellCard. Pri nakupu kartice WellCard kot "eGift" ali "print@home ticket" elektronski prenos kode kartice nadomesti pošiljanje po pošti.

Če se kartica WellCard ponovno napolni, je dobroimetje, s katerim je bila kartica WellCard ponovno napolnjena (vključno z morebitnim bonus dobropisom na ustrezno vrednost polnjenja), veljavno dve leti od konca leta, v katerem je bilo dobroimetje ponovno napolnjeno na kartico WellCard. Dobroimetje je na voljo najpozneje 24 ur po prejemu plačila.

Po izteku obdobja veljavnosti zahtevek za unovčenje dobroimetja WellCard zastara, kar pomeni, da ga ni več mogoče unovčiti. Do povračila zneska kartice ni upravičen.

6.7 izguba / zamenjava / odkup denarja

Kartica WellCard je izključena iz vračila in zamenjave brez poseganja v pravico do preklica. Predložene kartice WellCards ne bodo izplačane v gotovini. Pri unovčevanju kartice WellCard plačilo z gotovino pri razlikah ni mogoče.

V primeru izgube, kraje ali preklica kartice WellCard družba Mediacheck ne more zagotoviti nadomestne kartice; enako velja, če kodo kartice WellCard izve nepooblaščena tretja oseba. To ne velja, če je Mediacheck odgovoren za izgubo, krajo, preklic ali razkritje kode.

6.8 Odgovornost

V primeru namerne ali hude malomarnosti družbe Mediacheck ali naših predstavnikov ali pooblaščencev smo odgovorni v skladu z zakonskimi predpisi; enako velja v primeru krivdne kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti. Če ne gre za namerno kršitev pogodbe, je naša odgovornost za škodo omejena na predvidljivo, običajno nastalo škodo.

Odgovornost za krivdno poškodbo življenja, telesa ali zdravja in odgovornost na podlagi zakona o odgovornosti za izdelke ostane nespremenjena.

Naša odgovornost je izključena, razen če je zgoraj izrecno določeno drugače.

6.9 Izdajanje računov

Račun bo stranki poslan po pošti, ko bodo naročeni kuponi odposlani. Vendar si pridržujemo pravico, da račune kadar koli pošljemo v elektronski obliki.

7 Ostalo

7.1 Avtorske pravice in pravice izkoriščanja

Mediacheck si prizadeva spoštovati avtorske pravice uporabljenih grafik in besedil, uporabljati grafike in besedila, ki jih je ustvaril sam, ali uporabljati grafike in besedila brez licence. Za vsa imena blagovnih znamk in blagovne znamke, omenjene na spletnem mestu in po potrebi zaščitene s strani tretjih oseb, brez omejitev veljajo določbe veljavnega zakona o blagovnih znamkah in lastninske pravice zadevnih registriranih lastnikov. Zgolj omemba blagovne znamke ne pomeni, da ni zaščitena s pravicami tretjih oseb. Avtorske pravice za objavljene predmete, ki jih je ustvaril Mediacheck sam, ostanejo izključno v lasti Mediachecka. Brez soglasja Mediachecka ni dovoljeno podvajanje ali uporaba predmetov, kot so diagrami, zvoki ali besedila, v drugih elektronskih ali tiskanih publikacijah.

7.2 Reševanje sporov

Komisija EU je vzpostavila spletno platformo za spletno reševanje sporov. Platforma je kontaktna točka za izvensodno reševanje sporov v zvezi s pogodbenimi obveznostmi, ki izhajajo iz spletnih nakupnih pogodb. Več informacij je na voljo na naslednji povezavi: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Nismo niti pripravljeni niti dolžni sodelovati v postopku reševanja sporov pred potrošniško arbitražo.

7.3 Končne določbe

Če je ena ali več določb teh splošnih pogojev neveljavna, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb. Pogodbeni stranki nadomestita neveljavno določbo z veljavno določbo, ki je čim bližje namenu neveljavne določbe.

Avstrijsko pravo se uporablja ob izključitvi Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG). Celovec je dogovorjen kot kraj sodne pristojnosti.

Podatki se bodo preneseni
zaključiti
Varno plačilo