Seitenpfad Startseitehover img
/Pogoji dostave in placila
  1. hover imgSeitenpfad StartseiteDomov
  2. hover imgSeitenpfad StartseitePogoji dostave in placila
zaključiti

Pogoji dostave in plačila

1. pogoji dostave

Naročila in dobave so možne samo v Sloveniji.

Čas dostave je 2-5 delovnih dni, razen če je v naši spletni trgovini naveden drugačen čas dostave. Dostava bo opravljena s priporočeno pošto.

Stroški pošiljanja so navedeni v obrazcu naročila in jih nosite vi, razen če uveljavljate pravico do preklica. Če ste izbrali drugo vrsto dostave kot najcenejšo standardno dostavo, ki jo ponujamo, vam v primeru preklica ne bomo povrnili dela stroškov dostave, ki presega stroške standardne dostave.

2. možnosti plačila

Na voljo so vam različne možnosti plačila. Za nobeno od možnosti plačila ne zaračunavamo provizij. Dobroimetje je na poslovnem računu Mediacheck na voljo najpozneje 24 ur po prejemu plačila zneska računa (od ponedeljka do petka, razen praznikov).

2.1. Nakup na račun

Po oddaji naročila bo stranka po notranji obdelavi po elektronski pošti prejela ustrezen račun. Vaša kartica WellCard bo poslana brez polnjenja. Po prejemu plačila zneska računa na Mediacheckov poslovni račun se dobroimetje na kartico WellCard knjiži v 24 urah (od ponedeljka do petka, razen ob praznikih).

2.2. Možnosti spletnega plačevanja

Pri naročanju v naši spletni trgovini lahko uporabite različne možnosti spletnega plačila, ki so tam navedene. Vašo kartico WellCard vam bomo poslali skupaj s kupljenim dobroimetjem (od ponedeljka do petka, razen ob državnih praznikih).

3. polnjenje

Po oddaji naročila bo stranka po notranji obdelavi po elektronski pošti prejela ustrezen račun. Dobroimetje, vključno z morebitnim dodatnim bonusom, je na poslovnem računu Mediacheck na voljo najpozneje 24 ur po prejemu plačila zneska na računu (od ponedeljka do petka, razen ob državnih praznikih).

3.1. Dopolnitev s plačilom "nakup na račun":

Po prejemu plačila zneska računa na poslovni račun Mediacheck bo dobroimetje, vključno z morebitnim bonusom za polnjenje, nakazano na kartico WellCard v 24 urah (od ponedeljka do petka, razen ob praznikih).

3.2. Dopolnjevanje z možnostmi spletnega plačevanja

Pri polnjenju s spletnimi možnostmi plačila, določenimi v naši spletni trgovini, se dobroimetje, vključno z morebitnim bonusom za polnjenje, knjiži takoj po zaključku postopka naročanja in preverjanja.

4. dobroimetje na kartici WellCard

WellCard je predplačniška kartica. Ob nakupu je ekvivalentna vrednost posamezne kartice WellCard enaka znesku v eurih, natisnjenemu na blistru ali termični škatli, ali nakupni ceni v primeru spremenljivke WellCard.

Poleg tega lahko kartico WellCard kupite tudi v elektronski različici ("eGift" ali "print@home ticket") s spremenljivo vrednostjo polnjenja. V tem primeru je treba za unovčenje prinesti izpis elektronsko poslane kartice WellCard. Izpis nadomesti običajno plastično kartico WellCard.

Če je kartica WellCard po prvem nakupu napolnjena, je vrednost kartice enaka že obstoječi / še obstoječi vrednosti kartice, vključno z vrednostjo polnjenja. Poleg tega se prišteje tudi morebitni bonus za doplačilo.

Primer izračuna z nezavezujočim 10-odstotnim bonusom za polnjenje: vrednost kartice pred polnjenjem 20 € -> vrednost polnjenja 100 € -> vrednost kartice po polnjenju: 130 € (= 20 + 100 + 10 (10 % od 100)) Trenutno stanje dobroimetja lahko kadar koli preverite na spletni strani www.wellcard-kupon.si

5. odkup kartice WellCard

Dobroimetje WellCard je mogoče unovčiti le pri partnerjih za wellness, ki so ob unovčenju navedeni na spletni strani www.wellcard-kupon.si in le za tam navedene storitve. Sprememba partnerjev/ storitev wellness je v razumnem obsegu mogoča kadar koli, pri čemer velja le trenutno stanje partnerjev/ storitev wellness. Stranki priporočamo, da se vedno obvešča o trenutnem stanju wellness partnerjev/storitev.

Člen 3 velja za pogodbeno razmerje med partnerjem wellness in stranko.

6. veljavnost kartice WellCard

Vsaka kartica WellCard, kupljena na prodajnem mestu, se aktivira ob nakupu in velja 2 leta od konca leta, v katerem je bila aktivirana. Po aktivaciji lahko traja do 24 ur, preden je imetniku kartice na voljo stanje na kartici.

Pri spletnem nakupu kartice WellCard začne triletno obdobje veljavnosti teči od konca leta, v katerem je bila poslana kartica WellCard. Pri nakupu kartice WellCard kot "eGift" ali "print@home ticket" elektronski prenos kode kartice nadomesti pošiljanje po pošti.

Če se kartica WellCard ponovno napolni, je dobroimetje, s katerim je bila kartica WellCard ponovno napolnjena (vključno z morebitnim bonus dobropisom na ustrezno vrednost polnjenja), veljavno tri leta od konca leta, v katerem je bilo dobroimetje ponovno napolnjeno na kartico WellCard. Dobroimetje je na voljo najpozneje 24 ur po prejemu plačila.

Po izteku obdobja veljavnosti zahtevek za unovčenje dobroimetja WellCard zastara, kar pomeni, da ga ni več mogoče unovčiti. Do povračila zneska kartice ni upravičen.

7. izguba / zamenjava / odkup denarja

Kartica WellCard je izključena iz vračila in zamenjave brez poseganja v pravico do preklica. Predložene kartice WellCards ne bodo izplačane v gotovini. Pri unovčevanju kartice WellCard plačilo z gotovino pri razlikah ni mogoče.

V primeru izgube, kraje ali preklica kartice WellCard družba Mediacheck ne more zagotoviti nadomestne kartice; enako velja, če kodo kartice WellCard izve nepooblaščena tretja oseba. To ne velja, če je Mediacheck odgovoren za izgubo, krajo, preklic ali razkritje kode.

8. Odgovornost

V primeru namerne ali hude malomarnosti družbe Mediacheck ali naših predstavnikov ali pooblaščencev smo odgovorni v skladu z zakonskimi predpisi; enako velja v primeru krivdne kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti. Če ne gre za namerno kršitev pogodbe, je naša odgovornost za škodo omejena na predvidljivo, običajno nastalo škodo.

Odgovornost za krivdno poškodbo življenja, telesa ali zdravja in odgovornost na podlagi zakona o odgovornosti za izdelke ostane nespremenjena.

Naša odgovornost je izključena, razen če je zgoraj izrecno določeno drugače.

9. Izdajanje računov

Račun bo stranki poslan po pošti, ko bodo naročeni kuponi odposlani. Vendar si pridržujemo pravico, da račune kadar koli pošljemo v elektronski obliki.

Podatki se bodo preneseni
zaključiti
Varno plačilo